55. Trong thời kỳ chống Pháp huyện Vĩnh Cửu bao gồm địa giới của một số đơn vị hành chánh khác

Vĩnh Cửu là tên của một thôn (làng) thuộc xã Tam Hiệp trước đây. Nơi đây, những năm đầu kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược lần thứ hai, có nhiều người yêu nước hoạt động cách mạng. Năm 1946, trại du kích Bình Đa mở tại đây để huấn luyện cho lực lượng vũ trang Biên Hòa. Lúc bấy giờ, địa bàn Vĩnh Cửu còn là rừng rậm, trở thành một trong những căn cứ của cách mạng. Địch tấn công, càn quét, đốt phá làng Vĩnh Cửu lập vành đai trắng để bảo vệ cho khu vực Bình Trước (Biên Hòa).

Năm 1948, Uỷ ban kháng chiến hành chánh Nam Bộ quyết định chia quận Châu Thành tỉnh Biên Hòa thành hai đơn vị gồm thị xã Biên Hòa và huyện Vĩnh Cửu.

Thị xã Biên Hòa gồm: xã Bình Trước có 5 khu nội ô và 8 ấp vùng ven là Tân Lân, Lân Thành, Lân Thị, Phước Lư, Vinh Thạnh, Bàu Hang, Đồng Lách, Sông Mây (từ chợ Biên Hòa lên đến Trảng Bom).

Huyện Vĩnh Cửu gồm các xã Hiệp Hòa, Tam Hiệp, Bửu Hòa, Tân Vạn, Hóa An, Tân Hạnh, Bình Trị, Tân Hiệp, Tân Phong, Bửu Long, Tân Thành, Bình Hòa, Bình Ý, Bình Thạnh, Tân Triều, Bình Phước, Lợi Hòa, Bình Long, Thiện Tân, Đại An, Tân Định.

Sau này, tình hình chiến trường có nhiều biến động, có những thay đổi nhưng huyện Vĩnh Cửu trên cơ bản vẫn bao gồm các xã địa bàn trên. Huyện Vĩnh Cửu có phong rào hoạt động cách mạng mạnh mẽ trong thời kỳ chống Pháp.

Như vậy, địa giới của huyện Vĩnh Cửu trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp khá rộng, bao gồm một số đơn vị hành chánh mà ngày nay thuộc cấp phường, xã của thành phố Biên Hòa.

Sau khi đất nước thống nhất, huyện Vĩnh Cửu được thành lập. Một số thay đổi hành chánh diễn ra trong tình cảnh chung của địa phương về cắt chuyển, sát nhập. Huyện Vĩnh Cửu mở rộng thêm lên hướng bắc, tiếp nhận thêm một số đơn vị hành chánh thuộc Tân Phú trước đây.

Comments