40. Xã Phước Tân

Xã Phước Tân được thành lập năm 1976, trước ngày 01 tháng 04 năm 2010 thuộc huyện Long Thành. Diện tích toàn xã là 4.269 héc ta. Dân số có 39.325 người với 07 thành phần dân tộc cộng cư. Dân tộc Kinh chiếm số lượng đông đảo, kế tiếp là dân tộc Hoa, Nùng, Khơ me, Tày, S’tiêng, Thái.

Vị trí địa lý xã Phước Tân được xác định: Phía Đông giáp xã Tam Phước (thành phố Biên Hoà), xã Bình Minh, xã Giang Điền (huyện Trảng Bom), phía Nam giáp xã Tam Phước, phía Tây giáp An Hoà, xã Long Hưng, phường Long Bình,  phía Bắc giáp xã Bắc Sơn (huyện Trảng Bom).

Địa danh Phước Tân có  rất sớm, là vùng đất có cư dân sinh sống và khai phá từ đầu thế kỷ XIX. Theo sách Gia Định thành thông chí, địa bàn Phước Tân có các thôn Phước Tân, Long Hoà, Vĩnh Thọ. Tên gọi Phước Tân có lúc đổi thành Phước Cang, hai thôn Long Hoà, Vĩnh Thọ được sáp nhập thành Vĩnh Hoà. Địa bàn Phước Tân thuộc tổng Long Vĩnh, huyện Long Thành, phủ Phước Long. Tư liệu Địa bạ Nam kỳ (1836) cho biết, Phước Tân thuộc tổng Long Vĩnh Thượng, huyện Long Thành, tỉnh Biên Hoà. Bản đồ Boilloux – 1882 ghi chép địa bàn này có hai thôn Phước Cang,Vĩnh Hoà. Địa chí tỉnh Biên Hoà đầu thế kỷ XX (năm 1901), ghi tên làng là Phước Tân. Năm 1939, Phước Tân thuộc quận Long Thành, tỉnh Biên Hoà. Về phía chính quyền Sài Gòn, trước năm 1975, xã Phước Tân thuộc tổng Long Vĩnh Thượng, quận Châu Thành, sau đổi thành quận Đức Tu (năm 1963).

Trên địa bàn xã Phước Tân có một số cơ sở tín ngưỡng tôn giáo tiêu biểu như: Thiền viện Phước Sơn, Tu viện Hiện Quang, chùa Diệu Pháp, chùa Quảng Nghiêm, chùa Long Hoa, chùa Bửu Tháp, giáo xứ Thiên Phước, giáo xứ Thiên An.

Nông nghiệp là cơ sở kinh tế chủ yếu của xã Phước Tân trong thời gian qua. Hiện nay, cơ cấu kinh tế của xã Phước Tân được định hướng phát triển theo hướng công nghiệp, dịch vụ, thương ại, nông nghiệp. Tính đến giữa năm 2010, xã Phước Tân có 88 công ty, nhà máy, cơ sở sản xuất, 08 cơ sở kinh doanh và 18 trang trại. Trên lĩnh vực giáo dục, trên địa bàn xã Phước Tân có 06 trường học; gồm: Mẫu giáo Phước Tân, Tiểu học Tân Mai, Tiểu học Phước Tân, Tiểu học Tân Cang, Trung học cơ sở Phước Tân I, Trung học cơ sở Phước Tân II.

Comments