38. Xã Tân Hạnh

Xã Tân Hạnh nằm về  phía Tây thành phố Biên Hòa. Tổng diện tích tự nhiên xã Tân Hạnh là 606,08 héc ta. Dân số có 8.792 người. Toàn xã chia thành 5 ấp.

Vị trí địa lý của xã Tân Hạnh được xác định như sau: Phía Đông và Đông - Bắc  tiếp giáp với sông Đồng Nai, phía Đông Nam giáp xã Hóa An, phía Tây và Tây - Nam giáp với xã Tân Bình, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương.

  Tân Hạnh vùng đất nằm cặp theo ven sông Đồng Nai, được hình thành khá sớm khi lưu dân Việt vào mở đất từ cuối thế kỷ 17. Địa bàn Tân Hạnh vào thời Nguyễn là một trong số 9 làng thuộc tổng Chánh Mỹ Thượng, tỉnh Biên Hòa. Sau này Tân Hạnh lần lượt thuộc quận Tân Uyên, tỉnh Biên Hòa.

Từ năm 1930, Tân Hạnh thuộc quận Châu Thành, tỉnh Biên Hòa. Đến năm 1957, Tân Hạnh được cắt về quận Dĩ An, tỉnh Biên Hòa cho đến ngày miền Nam hòan toàn giải phóng (Quận Dĩ An nay là huyện Dĩ An thuộc tỉnh Bình Dương). Năm 1976, xã Tân Hạnh trực thuộc thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Trong hai thời kỳ kháng chiến chống Pháp và Mỹ, Tân Hạnh là vùng tạm chiếm của địch, nhưng luôn tồn tại những cơ sở, những lõm chính trị nuôi giấu cán bộ và bộ đội hoạt động, là địa bàn có mối quan hệ chặt chẽ với nội ô Biên Hòa và các vùng lân cận.

Trên địa bàn xã Tân Hạnh hiện nay có một số cơ sở tín ngưỡng: chùa Hạnh Sơn, Thánh thất Cao đài, đình Tân Hạnh.

Hiện nay, cơ cấu kinh tế của xã Tân Hạnh phát triển theo cơ cấu công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ và nông nghiệp. Về trường học, có: Mầm non Tân Hạnh, Tiểu học Tân Hạnh.

Comments