Điểm đến

Điểm đến tại Đồng Nai được phân thành ba nhóm:
  • Danh lam thắng cảnh: Bao gồm những phong cảnh thiên nhiên: sông, núi, rừng, hồ... và cả những khu vui chơi, nghĩ dưỡng được xây dựng dựa trên một khung cảnh thiên nhiên đặc sắc.
  • Di tích lịch sử: Bao gồm những di tích có giá trị lịch sử đã được công nhận. Mục này cũng bao gồm cả các công trình kiến trúc mới có tính mỹ quan cao, đáng để tham quan.
  • Chùa - Cơ sở tôn giáo: Bao gồm những ngôi chùa Phật giáo cùng những kiến trúc tôn giáo khác như nhà thờ, thánh đường, đền, miếu...

Danh lam thắng cảnh

Chùa - Cơ sở tôn giáo


Comments