Thiền viện Liễu Đức

đăng 20:13, 16 thg 11, 2011 bởi Admin VINACOM Garden   [ cập nhật 19:09, 4 thg 8, 2014 bởi Pham Hoai Nhan ]
Thành lập năm 1982
Trụ trì: Ni sư THÍCH NỮ NHƯ ÐẠO
Địa chỉ: ấp 1A, xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Ðồng Nai
Ni chúng có khoảng 45 vị
Ðiện thoại: 061.384.1382


Năm 1984 , các ni đến đây mua một miếng đất diện tích 13000m2 với một ngôi nhà sàn cũ để làm chỗ tu học. Chúng lúc đó là 15 vị. Cuộc sống ban đầu là làm nhang.

Năm 1986, Hòa thượng Tôn sư từ thiền viện Chân Không về Thường Chiếu. Các ni sư xin tu theo pháp môn của hòa thượng, nên được hòa thượng đặt tên tịnh thất là Tu viện Liễu Đức. Mỗi tháng đều được Hòa thượng đến để dạy dỗ và sách tấn tu hành. Lúc này chúng được khoảng 30 vị.

Trong năm này, nhà sàn được thay thế bằng gỗ ván …

Năm 1989, tu viện Liễu Đức được Hòa thượng đổi tên là thiền viện Liễu Đức. Lúc này chúng đã lên được 60 vị.

Năm 2000, các công trình phụ và khu thiền thất lá (dùng để nhập thất) được sửa sang lại.

Năm 2001 xây dựng lại nhà Tổ và Tăng đường.

Năm 2002 xây dựng lại chánh điện.

Thông tin và hình ảnh được trích từ: Website Thiền viện Thường Chiếu
Comments