Lược sử Đồng Nai

đăng 06:39 30 thg 4, 2011 bởi Admin VINACOM Garden   [ đã cập nhật 07:11 30 thg 4, 2011 ]
Trước thế kỷ XVII, Đồng Nai chưa có tên trên bản đồ nước Việt, nhưng các tài liệu khảo cổ chứng minh người xưa đã sống trên đất Đồng Nai từ nhiều ngàn năm.

Cột mốc đánh dấu lịch sử hành chính của Đồng Nai thường được nhắc đến là năm Mậu Dần (1698) khi Nguyễn Hữu Cảnh vào kinh lý phương Nam, đưa vùng đất Đồng Nai vào lãnh thổ cai quản của chúa Nguyễn.

Năm 1832,  vua Minh Mạng bỏ chức tổng trấn và chia các trấn thành lục tỉnh, tỉnh Biên Hòa có từ đây.

Từ đó Biên Hòa - Đồng Nai trải qua thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, thời kỳ đấu tranh dưới sự lãnh đạo của Đảng, thời kỳ đất nước chia đôi 1954 - 1975, và từ 1975 đến nay.

Tư liệu sau đây được trích từ Địa chí Đồng Nai giúp chúng ta cái nhìn khái quát nhưng đầy đủ về lược sử đất Đồng NaiComments