Biên Hòa: Hàm Rồng Taxi

Công ty Cổ phần Hàm Rồng​
  • Địa chỉ: 109B, Nguyễn Ái Quốc, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Biên Hòa Taxi
  • Số điện thoại trung tâm điều hành: 0613393939
  • Người đại diện doanh nghiệp: Trần Quốc Tuấn - ĐT liên hệ: 0918339379
  • Các điểm đỗ xe tập kết tại Biên Hòa và các địa phương: Cây xăng Gò Me Biên Hòa
  • Mầu sơn đăng ký: Màu ghi Bạc 
Giá vé của từng loại xe​ ​ ​
Loại xe​ Giá mở cửa từ 500 đến 800 m Trong phạm vi 35 km​ Từ km 36 trở đi​
Kia Morning, 05 chỗ​
10.000 đ/0,5km​
Từ 1km - 35km 14.000 đ/km​
Từ 36 km trở đi 11.500 đ/km​
Toyota InnovaG, 08 chỗ và FordFocus08 chỗ
10.000 đ/0,5km
Từ 1km - 35km 16.000đ/km
Từ 36 km trở đi 13.500 đ/km
 
Comments