Long Khánh: Hàm Rồng Taxi

Công ty Cổ phần Hàm Rồng​
  • Địa chỉ: 109B, Nguyễn Ái Quốc, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng NaiLong Khánh
  • Số điện thoại trung tâm điều hành: 0613879879
  • Người đại diện doanh nghiệp: Lê Đình Năm - ĐT liên hệ: 0613997746
  • Các điểm đỗ xe tập kết tại Biên Hòa và các địa phương:
  • Bệnh viện Xuân Lộc
  • Cây xăng Tín Nghĩa, TX Long Khánh
  • Tượng đài TX Long Khánh
  • Cây xăng Gia Nguyễn Minh - TX Long Khánh
  • Mầu sơn đăng ký: Màu ghi Bạc 
Giá vé của từng loại xe ​ ​
Loại xe Giá mở cửa từ 500 đến 800 m​ Trong phạm vi 35 km​​​ Từ km 36 trở đi​
Kia New Morning, 05 chỗ​ 10.000 đ/0,5km​
Từ 1km-35km
15.000 đ/km​
- Từ 36km đến 100km 12.000 đ/km
- Từ 100 km trở đi 11.000 đ/km​
Toyota InnovaG, 08 chỗ và FordFocus 08 chỗ​ 10.000 đ/0,5km​
Từ 1km-35km
16.000 đ/km​
- Từ 36km đến 100km 12.500 đ/km
- Từ 100 km trở đi 12.000 đ/km​
 
Comments