Tuyến số 603: Trạm xe Nhơn Trạch - Bến xe Miền Đông

Điểm đầu: Trạm xe Nhơn Trạch

Điểm cuối: Bến xe Miền Đông
 • Cự ly: 59 km
 • Lộ trình: Trạm xe Nhơn Trạch – Quốc lộ 51 – ngã 4 Vũng Tàu – xa lộ Hà Nội – đường Điện Biên Phủ – đường Xô Viết Nghệ Tĩnh – Quốc lộ 13 – đường Đinh Bộ Lĩnh đến Bến xe Miền Đông.
 • Doanh nghiệp vận tải khai thác: Công ty CP vận tải Sonadezi+ Liên hiệp vận tải Tp. Hồ Chí Minh -  Điện thoại: 0613 837 097 hoặc 0986 157 157
 • Nơi bán vé tháng: Tại bến xe 2 đầu tuyến
Giá vé:
  • Tháng: Giảm 25% giá vé lượt suốt tuyến
  • Tập: Giảm 25% giá vé lượt suốt tuyến
  • Lượt: Đến 1/2 tuyến: 15.000 đồng; Đến 3/4 tuyến: 20.000 đồng; Suốt tuyến: 25.000 đồng
 • Số chuyến xe ngày: 64
 • Giờ hoạt động: Từ 5:30 đến 17:30
 • Giãn cách: Từ 20 đến 30 phút một chuyến​

Biểu đồ giờ:

Chuyến

Đi
BX Miền Đông

Đến
KCN Nhơn Trạch

Đi
KCN Nhơn Trạch

Đến
BX Miền Đông

1

5:30

7:00

5:30

7:00

2

5:55

7:25

6:00

7:30

3

6:20

7:50

6:20

7:50

4

6:40

8:10

6:40

8:10

5

7:00

8:30

7:00

8:30

6

7:20

8:50

7:20

8:50

7

7:40

9:10

7:40

9:10

8

8:00

9:30

8:00

9:30

9

8:20

9:50

8:20

9:50

10

8:40

10:10

8:40

10:10

11

9:00

10:30

9:00

10:30

12

9:20

10:50

9:20

10:50

13

9:40

11:10

9:40

11:10

14

10:00

11:30

10:00

11:30

15

10:20

11:50

10:25

11:55

16

10:50

12:20

10:50

12:20

17

11:20

12:50

11:20

12:50

18

11:50

13:20

11:50

13:20

19

12:15

13:45

12:20

13:50

20

12:40

14:10

12:50

14:20

21

13:05

14:35

13:20

14:50

22

13:30

15:00

13:40

15:10

23

13:55

15:25

14:00

15:30

24

14:20

15:50

14:20

15:50

25

14:40

16:10

14:40

16:10

26

15:00

16:30

15:00

16:30

27

15:20

16:50

15:20

16:50

28

15:40

17:10

15:40

17:10

29

16:00

17:30

16:00

17:30

30

16:30

18:00

16:30

18:00

31

17:00

18:30

17:00

 

32

17:30

19:00

17:30

19:00

 

Comments