Tuyến số 21: Bến phà Cát Lái - Trạm xe Ngã 4 Hiệp Phước (Nhơn Trạch)

Điểm đầu: Bến Phà Cát Lái

Điểm cuối: Trạm xe ngã 4 Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch
  • Cự ly: 36 km
  • Lộ trình: Bến Phà Cát Lái – xã Đại Phước – xã Phú Đông – xã Vĩnh Thanh – chợ Phước An – ngã 3 Long Thọ – ngã 3 Vườn Mít – Hương lộ 12 đến Trạm xe ngã 4 Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch.
  • Doanh nghiệp vận tải khai thác: Chi nhánh HTX vận tải số 11-  Điện thoại: 0946 787 832
  • Nơi bán vé tháng: Tại bến xe 2 đầu tuyến
 Giá vé:
  • Tháng: Giảm 25% giá vé lượt suốt tuyến
  • Tập: Giảm 25% giá vé lượt suốt tuyến
  • Lượt: Đến 1/2 tuyến: 11.000 đồng; Đến 3/4 tuyến: 15.000 đồng; Suốt tuyến: 17.000 đồng
  • Số chuyến xe ngày: 38
  • Giờ hoạt động: Từ 6:15 đến 17:15
  • Giãn cách: Từ 25 đến 30 phút một chuyến​
Comments