26. Cuộc đấu tranh của công nhân nhà máy Cogido – Khu Kỹ nghệ Biên Hoà năm 1966

Những năm thập niên 60 thế kỷ XX, phong trào đấu tranh của công nhân tỉnh Biên Hòa diễn ra mạnh mẽ. Tại Khu Kỹ nghệ thuộc địa phận thành phố Biên Hòa, công nhân nhà máy giấy Cogido đã thực hiện một cuộc đấu tranh lớn, gây tiếng vang mạnh mẽ.

Từ cơ sở của Thị ủy Biên Hòa, Ban chỉ đạo đấu tranh của công nhân nhà máy được thành lập. Ngày 16 tháng 6 năm 1966, khoảng 700 công nhân nhà máy Cogido đưa kiến nghị đòi giới chủ nhà máy thực hiện việc lập “Thỏa ước lao động” và một số yêu sách cải thiện dân sinh, dân chủ đối với công nhân như: đảm bảo quyền lợi bảo hộ lao động, chế độ lao động, tăng lương…. Thế nhưng, giới chủ nhà máy không giải quyết nên công nhân đình công, chiếm xưởng, đóng cửa nhà máy.

Ban Chỉ đạo đấu tranh của công nhân thành lập các tiểu ban phục vụ cho quá trình đấu tranh với địch theo kế hoạch. Trong đó, Ban Thông tin – đối ngoại cho in hàng ngàn truyền đơn, khẩu hiệu kêu gọi công nhân các nhà máy trong Khu kỹ nghệ Biên Hòa và Sài Gòn ủng hộ, hưởng ứng cuộc đấu tranh của công nhân Cogido. Cuộc đấu tranh này được công nhân 36 nhà máy trong khu Kỹ nghệ Biên Hòa lên tiếng ủng hộ.

Giới chủ nhà máy Cogido đã nhờ chính quyền ngụy ở Biên Hòa can thiệp, đưa cảnh sát đến đe dọa đàn áp nhưng công nhân kiên quyết đấu tranh. Tỉnh trưởng biên Hòa với sự hộ tống của cảnh sát đích thân đến nhà máy làm việc để giới chủ và công nhân điều đình nhưng không kết quả. Giới chủ nhà máy đe dọa công nhân. Sau đó, Ty Cảnh sát Biên Hòa điều 2 đại đội cảnh sát có xe vòi rồng đến đàn áp cuộc đấu tranh. Ban chỉ đạo công nhân đấu tranh kịp thời lên các phương án chống đàn áp đồng thời đấu tranh chính trị, ngăn cản không cho cảnh sát vào trong nhà máy. Ban đại diện cử 03 đại diện công nhân gồm Hồ Văn Tâm, Mai Thùy Giang, Lê Thành Đang đến Tòa hành chánh tỉnh để thương lượng với giới chủ nhà máy và chính quyền địch.

 Sau bảy ngày chiếm xưởng, ngày 23 tháng 6 năm 1966, Tồng giám đốc cảnh sát chính quyền Sài Gòn Nguyễn gọc Loan, đại tá Nguyễn Văn Hai - tỉnh trưởng Biên Hòa, Thanh tra Lao động Biên Hòa đến nhà máy để “dàn xếp” cuộc đấu tranh. Thông qua Ty Lao động Biên Hòa, các yêu sách của công nhân nhà máy Cogido được giới chủ giải quyết.

Cuộc đấu tranh này đã gây được tiếng vang. Hưởng ứng và noi gương cuộc đấu tranh  của công nhân nhà máy Cogido, hơn 10 nghiệp đoàn  các nhà máy trong Khu kỹ nghệ tiến hành đấu tranh đòi cải thiện đời sống, chế độ làm việc cho công nhân và giành được thắng lợi.

Comments