05. Cuộc mít tinh tại Quảng trường Sông Phố vào tháng Tám năm 1945

Ngày 27/8/1945, tại Quảng trường Sông Phố (nay là giao lộ đường 30/4 và Cách mạng tháng Tám) đã diễn ra cuộc mít tinh trọng thể chào mừng Chính quyền Cách mạng Lâm thời đầu tiên của tỉnh Biên Hòa.

    Trong khí thế cách mạng của tháng Tám lịch sử, người dân Biên Hòa hăng hái tham gia vào cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền. Các lực lượng cách mạng, yêu nước được tập họp: Thanh niên Tiền phong, tự vệ chiến đấu, quần  chúng yêu nước dưới sự lãnh đạo của Ủy ban khởi nghĩa Biên Hòa nhanh chóng chiếm lấy các cơ sở địch.

     Ngày 26/8/1945, đồng chí Nguyễn Văn Nghĩa tập trung hàng trăm quần chúng tiến vào Toà Bố Biên Hòa treo lá cờ đỏ sao vàng. Ủy ban khởi nghĩa Biên Hòa buộc chính quyền thuộc địa bàn giao chính quyền cho cách mạng.

   Hàng ngàn người dân từ các địa phương của tỉnh Biên Hoà kéo về đây tham dự. Đồng chí Dương Bạch Mai – cán bộ Xứ ủy Nam Kỳ, đại diện mặt trận Việt Minh ở Nam Bộ diễn thuyết về đường lối cách mạng. Đồng chí Hoàng Minh Châu, Trưởng ban khởi nghĩa, tuyên bố chính quyền về tay nhân dân và công bố Ủy ban nhân dân cách mạng lâm thời tỉnh Biên Hòa, gồm các đồng chí: Đồng chí  Hoàng Minh Châu - Chủ tịch, Huỳnh Văn Hớn - Phó chủ tịch kiêm Trưởng ban tuyên truyền, Nguyễn Văn Long- phụ trách cảnh sát tỉnh, Ngô Hà Thành- phụ trách Quốc gia tự vệ cuộc, Ông Nguyễn Văn Tàng – phụ trách Ban quản trị tài sản quốcgia.

   Hàng ngàn người dân tham gia mít tinh tuyên thệ kiên quyết bảo vệ nền độc lập tự do cho Tổ quốc. Cuộc mít tinh kết thúc, đồng bào tuần hành biểu dương lực lượng.

  Cả thị xã Biên Hòa như bừng tỉnh hồi sinh sau bao năm tháng bị kẻ thù kềm kẹp, thống trị. Đoàn người tuần hành vừa đi vừa hát những bài ca cách mạng, thể hiện lòng yêu nước và tinh thần quyết tâm cao độ bảo vệ chính quyền cách mạng.

Comments