42. Đạo Tin Lành đến Đồng Nai khi nào?

Năm 1911 được xem là điểm mốc đánh dấu sự truyền bá của đạo Tin Lành ở Việt Nam mà điểm khởi đầu là tại Đà Nẵng. Năm 1915, để tránh sự kiểm soát của nhà cầm quyền Pháp, các giáo sĩ của Hội Truyền giáo (CMA) từ Sài Gòn đến Biên Hòa truyền giáo.

Tại Biên Hòa đã có một số người tin theo đạo. Từ năm 1915 đến năm 1921, tín hữu Tin Lành tại Biên Hòa thuê một căn nhà đối diện rạp Lido (nay thuộc đường Cách mạng Tháng tám) sinh hoạt. Nhà truyền đạo Nguyễn Văn Mẫn phụ trách giảng đạo. Từ năm 1921 đến 1924, số tín hữu đạo Tin Lành ngày càng tăng nên tạo thành Hội thánh. Địa điểm sinh hoạt, nhóm họp của các tín hữu được dời đến căn phố thuê của Đốc công Đồng, khu vực Cây Chàm. Thời kỳ này do ông Trần Ngọc Giáo phụ trách. Đến năm 1930, tín hữu Trần Văn Kiểu hiến một miếng đất để xây dựng nhà thờ. Ngôi nhà thờ được xây dựng bằng gỗ, vách ván, lợp tôn. Địa điểm này nay thuộc số 198A, đường Phan Đình Phùng, phường Quang Vinh hiện nay. Ngôi nhà thờ này được xem là đầu tiên của giáo hữu Tin Lành ở Biên Hòa. Từ đó cho đến nay, có nhiều mục sư, truyền đạo của giáo hội đã đảm nhiệm việc quản nhiệm Hội thánh Tin lành Biên Hòa.

Tính đến tháng 12 năm 2009, đạo Tin Lành ở Đồng Nai có 26 hệ phái với khoảng 19.800 tín đồ, 17 mục sư, 109 truyền đạo và nhóm trưởng, sinh hoạt tại 104 nhà thờ, nhà nguyện và điểm nhóm. Một số nhà thờ Tin Lành như: Biên Hòa, Bửu Hòa, Tân Thành (thành phố Biên Hòa), Long Thành, Tân Hiệp (huyện Long Thành), Long Khánh (thị xã Long Khánh), Trảng Bom (huyện Trảng Bom), Dầu Giây, Xã Lộ 25 (huyện Thống Nhất), Túc Trưng, Định Quán, Hiệp Nghĩa (huyện Định Quán)…

Comments