41. Những họ đạo thành lập sớm nhất ở Biên Hòa - Đồng Nai

Vùng Biên Hòa - Đồng Nai hiện nay là địa bàn thuộc giáo phận Tây Đàng Trong của Giáo hội Công giáo. Trong phúc trình của Giám mục Lefèbvre, đại diện Tông tòa Tây Đàng Trong năm 1852 cho biết giáo phận Tây Đàng Trong có 9 khu vực chính, thì vùng Biên Hòa - Đồng Nai có 3 khu vực có nhiều giáo dân sinh sống (lúc bấy giờ Bà Rịa, Lái Thiêu thuộc tỉnh Biên Hòa).

          Trên địa bàn Đồng Nai hiện nay, có hai họ đạo được cho là ra đời từ rất sớm:

          - Họ đạo Bến Gỗ (nay thuộc phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa) có từ cuối thế kỷ XVII do thừa sai Feret quy tụ giáo dân thành lập. Đến năm 1747 có khoảng 200 giáo dân. Khi Hội Truyền giáo Paris vào truyền giáo ở Đàng Trong đã đặt trụ sở tại Bến Gỗ năm 1750. Bến Gỗ trở thành nhà thờ đầu tiên của Hội Truyền giáo Paris ở Nam Bộ.

          - Họ đạo Tân Triều (nay thuộc xã Tân Bình, huyện Vĩnh Cửu) có từ thời giám mục Pineau, đại diện Tông tòa Tây Đàng Trong (1771-1783). Trong thời gian 4 năm từ 1778 đến 1782, Tân Triều là nơi đặt trụ sở của đại diện Tông tòa Tây Đàng Trong và chủng viện cũng được quy tụ về nay. Đây là một trong những trung tâm truyền giáo đạo Thiên chúa sớm và quan trọng ở xứ Đàng Trong, tức Nam Bộ ngày nay.

Comments