03. Trận đánh chiếm thành Biên Hoà của thực dân Pháp vào năm 1861

Sau khi hạ đồn Kỳ Hoà, liên minh quân Pháp và Tây Ban Nha tiến đánh Biên Hoà. Kế hoạch đánh chiếm Biên Hoà của quân Pháp được vạch ra bởi đô đốc Bonard.

Tỉnh Biên Hoà năm 1861 do Tuần phủ Nguyễn Đức Hoan và Án sát Lê Khai Cẩn phụ trách. Trước âm mưu của quân Pháp, vua Tự Đức cử  Khâm sai đại thần Nguyễn Bá Nghi vào Biên Hoà tiếp viện, phòng thủ với khoảng 15.000 quân ngăn chặn sự bành trướng của Pháp ra các vùng kế cận. Khâm sai đại thần Nguyễn Bá Nghi với chủ trương nghị hoà nhưng bất thành.

Sau nhiều lần do thám và vạch định kế hoạch, Ngày 13 tháng 12 năm 1861, Chuẩn đô đốc Bonard gởi tối hậu thư cho Nguyễn Bá Nghi đòi triệt thoái các pháo đài và vật cản trên sông Đồng Nai. Chưa nhận được trả lời, ngày 14 tháng 12 năm 1861, thực dân Pháp đưa quân tiến đánh Biên Hoà. Cuộc tấn công này do Chuẩn đô đốc chỉ huy trưởng Bonard soạn thảo chiến thuật tấn công gọng kìm bằng đường thuỷ và đường bộ bằng 4 cánh quân.

Ngày 17 tháng 12 năm 1861, các cách liên quân Pháp – Tây Ban Nha sau khi triệt thoái các điểm án ngữ của quân đội nhà Nguyễn đã tiến thẳng đến trước thành Biên Hoà. Chuẩn đô đốc Bonard đích thân chỉ huy trận tấn công trên tàu Ondine. Các cách quân địch trên bộ và tàu địch dàn trận rồi nã đại bác vào thành Biên Hoà. Với lực lượng hoả lực mạnh, đại bác địch liên tục nã pháo phá thành, mở đường cho bộ binh tiên vào. Quân đội nhà Nguyễn chống trả quyết liệt.

Trước sức tấn công của địch, vào đêm ngày 17 tháng 12, Khâm sai đại thần Nguyễn Bá Nghi bí mật ra lệnh cho quân rút khỏi thành Biên Hoà, băng qua vùng rừng núi Phước Tuy, chạy về Bình Thuận. Ngày 18 tháng 12 năm 1861, quân Pháp tiến vào thành Biên Hoà bỏ trống, thu nhiều chiến lợi phẩm. Sau khi chiếm thành Biên Hoà, quân Pháp cho lực lượng bộ binh đóng giữ, thành lập một bệnh viện thu nhỏ để phục vụ cho binh lính.

Comments