22. Trận tấn công vào quân Mỹ đầu tiên của lực lượng cách mạng trên địa bàn Xuân Lộc năm 1966

Thực hiện chiến tranh xâm lựơc Việt Nam, từ năm 1965, để cứu vãn tình thế chiến trường , đế quốc Mỹ trực tiếp đưa quân đội Hoa Kỳ và lực lượng chư hầu vào miền Nam Việt Nam. Trên địa bàn Biên Hòa, giữa năm 1966, quân đội Mỹ  ồ ạt đổ quân vào địa bàn Long Khánh - Xuân Lộc. Tại thị xã Long Khánh, quân Mỹ –ngụy mở rộng đồn pháo binh Hòang Diệu, thành lập căn cứ Suối Râm của trung đòan 11 thiết giáp Mỹ, bộ chỉ huy chiến thuật 33, xây dựng sân bay quân sự thị xã và củng cố, thiết lập hệ thống đồn bót trên các trục lộ giao thông huyết mạch như lộ I và 20.

Chỉ trong một thời gian ngắn đổ quân vào Xuân Lộc, quân Mỹ tổ chức nhiều cuộc càn quét, đánh chiếm vùng giải phóng cách mạng và gây nhiều khó khăn cho phong trào đấu tranh cách mạng. Trước tình hình đó, Huyện ủy Xuân Lộc chủ trương:

- Xây dựng địa bàn đứng chân vững chắc, bám trụ chống địch càn

- Xây dựng lực lượng vũ trang chính trị, đẩy mạnh tấn công bằng hai chân ba mũi, tấn công các căn cứ, bộ chỉ huy hành quân, làm rối lọan hậu phương địch.

- Kiên quyết đánh bại âm mưu tìm diệt, bình định vùng ven của địch, hỗ trợ phong trào đấu tranh quần chúng.

Trên mặt trận đấu tranh vũ trang, liên tục những ngày cuối tháng 6 năm 1966, trên địa bàn Xuân Lộc, bộ đội chủ lực của khu là Sư đoàn 5 phối hợp với lực lượng vũ trang địa phương tỉnh, huyện và dân quân du kích các xã chặn đánh các cuộc càn quét của địch tại Gia Ray, Suối Cát, Ngã ba Ông Đồn. Tiêu biểu, tại Gia Ray, lực lượng vũ trang cách mạng phục kích đánh một chiến đòan địch. Quân Mỹ – ngụy cho máy bay tăng cường yểm trợ bắn phá ác liệt, ném cả bom napan vào trận địa. Lực lượng quân giải phóng chiến đấu ngoan cường và thu được thắng lợi lớn. Kết quả, quân cách mạng tiêu diệt hơn 1.000 tên địch, bắn cháy 18 xe quân sự trong đó có 13 thiết giáp, bắn rơi 4 máy bay, thu nhiều vũ khí các loại.

Đây là trận đánh Mỹ và thắng Mỹ - ngụy  đầu tiên với quy mô khá lớn trên địa bàn Xuân Lộc. Chiến thắng đã cổ vũ mạnh mẽ cho phong trào đấu tranh chính trị trên địa bàn và phong trào thi đua giết giặc lập công ở địa phương. Tinh thần chiến thắng trận đánh đã cổ vũ cho lực lượng vũ trang Long Khánh – Xuân Lộc tiếp tục tổ chức nhiều trận đánh địch cuối năm 1966.

Comments