17. Trận tấn công Yếu khu quân sự Trảng Bom năm 1951

Yếu khu Trảng Bom là căn cứ quân sự quan trọng của thực dân Pháp ở Biên Hòa. Căn cứ này án ngữ trên quốc lộ I vừa để bảo vệ vùng đô thị Biên Hòa, Sài Gòn, vừa kiểm soát và ngăn chặn cách hoạt động của quân cách mạng trên tuyến giao liên chiến lược từ Chiến khu Đ xuống phía Long Thành – Bà Rịa; đồng thời cũng là nơi xuất quân tiến đánh các căn cứ cách mạng ở khu vực Biên Hòa – Long Khánh. Tại đây, quân Pháp bố trí một lực lượng quân gồm: đại đội lính Âu Phi và các đồn bót phụ cận như sở cao su Vườn Ngô, Ga xe lửa mỗi nơi một trung đôi lính.

          Tỉnh đội Thủ Biên tổ chức trận tấn công địch vào Yếu khu Trảng Bom. Sau một thời gian điều nghiên kỹ càng, vào lúc 17 giờ ngày 20 tháng 1 năm 1951, trận tấn công bắt đầu. Tham gia trận đánh gồm tiểu đoàn 303, đại đội Lam Sơn, đội biệt động tỉnh Thủ Biên. Lực lượng vũ trang cách mạng cải trang đi trên hai chiếc xe cam nhông bất ngờ dừng trước cổng yếu khu Trảng Bom.

          Bộ đội từ trên xe nhanh chóng tiến vào cổng, tiêu diệt tên lính gác, dùng bộc phá đánh phá cac lô cốt và chiếm xe thiết giáp. Cùng lúc đó, tiểu đòan 303 và đại đội Lam Sơn đánh chiếm các vị trí trong khu trung tâm căn cứ quân sự địch và đồn lính tại khu vực sân banh. Bị tấn công bất ngờ, lính địch không kịp chống trả. Một số bị tiêu diệt ngay tại chỗ, một số bị thuơng, bỏ chạy. Lực lượng vũ trang cách mạng làm chủ yếu khu trong vòng một tiếng đồng hồ và sau đó rút về cứ. Kết quả trận đánh, quân cách mạng tiêu diệt 50 tên lính Âu – Phi, bắt sống 50 tên và thu 200 vũ khí các loại, nhiều tấn đạn dược, lương thực thực phẩm, quân trang quân dụng.

          Đây là trận tập kích táo bạo, bất ngờ của lực lượng vũ trang Thủ Biên, giành thắng lợi lớn và làm cho quân Pháp bị tổn thất nặng nề. Trận đánh này thành công do quá trình điều nghiên và kế hoạch tác chiến được xây dựng kỹ càng. Trong quá trình điều nghiên thực tế, có sự đóng góp tích cực của các cơ sở cách mạng tại địa phương như: gia đình bà Năm Chừng, Năm Mỹ đã đào hầm bí mật, tiếp tế, nắm tin tức cho các đội trinh sát.

Comments