36. Trường tiểu học đầu tiên của tỉnh Biên Hoà

Trường Nguyễn Du – toạ lạc tại số 209, đường Cánh mạng tháng Tám, phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hoà được xem là trường tiểu học đầu tiên của tỉnh Biên Hoà. Khi mới thành lập, trường có tên là Ecole Primaire Complémantaire de Bien Hoa. Một số tư liệu cho biết, có thể trường được thành lập năm 1897, nguyên là trường của địa hạt Biên Hoà, sau đó giữ vai trò trường của tỉnh lỵ Biên Hoà do chính quyền thuộc địa Pháp chủ trương xây dựng.

Địa điểm xây trường vốn được sử dụng làm trại lính kỵ binh, sau đó làm trại giam tù. Trước năm 1930, hiệu trưởng của trường là người Pháp. Từ năm 1933, các thầy giáo người Việt làm hiệu trưởng. Các thầy giáo làm hiệu trưởng của trường là : Lê Hữu Vĩnh, Huỳnh Văn Giỏi, Lâm Văn Huê, Phan Khoái Hượt, Nguyễn Văn Phát, Hồ Văn Tam, Nguyễn Thành Dợt, Nguyễn Tấn Hưng, Nguyễn Văn Trình, Huỳnh Anh…

Từ năm 1934, do tỉnh Biên Hoà có trường dành cho nữ nên trường này dành cho nam. Năm 1954, thực hiện Việt Hoá tên các trường học, trường chính thức được mang tên Trường Nguyễn Du.

Hiện nay, trường Tiểu học Nguyễn Du là một trong những trường tiểu học danh tiếng của thành phố Biên Hoà.

Comments