35. Chi bộ Đảng cộng sản đầu tiên của tỉnh Biên Hoà

Những năm đầu thập niên 30 thế kỷ 20, thực dân Pháp khủng bố, đàn áp phong trào cách mạng ở Việt Nam. Tại Nam Kỳ, trước tình hình đó, nhiều tổ chức Đảng bị phá vỡ. Phong trào cách mạng đi vào bước thoái trào.

          Năm 1933, sau một thời gian tạm lánh sự truy lung của địch, đồng chí Lưu Văn Viết (Tư Chà), quê quận Châu Thành trở về hoạt động, xây dựng cơ sở cách mạng. Tại Bên Cá (nay thuộc xã Tân Bình, huyện Vĩnh Cửu), đồng chí Lưu Văn Viết đã kết nạp một số thanh niên ưu tú như Huỳnh Văn Phan, Lưu Văn Văn…vào tổ chức Đảng.

            Đầu năm 1935, đồng chí Hoàng Minh Châu (tự Vỹ) quê ở Tiền Giang, được Liên Tỉnh ủy miền Đông cử về Biên Hòa hoạt động cách mạng. Tại đây, đồng chí Hoàng Minh Châu bắt lien lạc với đồng chí Lưu Văn Viết để tiến hành thành lập chi bộ Đảng. Vào tháng 2 năm 1935, tại nhà đồng chí Huỳnh Văn Ngọc (Năm Ông) diễn ra buổi họ thành lâp Chi bộ Đảng. Đồng chí Hoàng Minh Châu làm bí thư, Huỳnh Văn Phan làm phó bí thư; các đảng viên gồm: Lưu Văn Viết, Lưu Văn Văn, Quách Tỷ, Quách Sanh, Huỳnh Văn Lũy…Chi bộ Đảng lấy tên gọi là Chi bộ Bình Phước – Tân Triều, vì số đảng viên phần lớn từ địa bàn hai xã này. Đây là chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh Biên Hòa, hạt nhân lãnh đạo phong trào cách mạng và nòng cốt cho việc thành lập Tỉnh ủy lâm thời Biên Hòa 2 năm sau đó.

Comments