34. Đội dân quân du kích anh hùng xã Phú Hội

Xã Phú Hội nằm theo trục lộ 17 thuộc huyện Nhơn Trạch. Trong thời kỳ chống Mỹ, địa bàn xã  hoàn toàn nằm trong vùng kềm kẹp của địch: một bên là quận lỵ Nhơn Trạch và một bên là Bộ Chỉ huy và Bãi pháo Bến Sắn của quân lực Sài Gòn tại địa phương. Thế nhưng, phong trào đấu tranh cách mạng của quân dân Phú Hội phát triển mạnh.

          Đội du kích xã Phú Hội được thành lập trước năm 1960. Năm 1961, đội phát triển lên 16 đồng chí; trong đó có 3 đảng viên và 8 đoàn viên. Đội du kích Phú Hội tổ chức nhiều trận đánh địch quyết liệt, gây cho chúng nhiều tổn thất, hỗ trợ cho phong trào đấu tranh của nhân dân. Các trận đánh tiêu biểu của đội du kích Phú Hội:

          Ngày 13 tháng 3 năm 1965, đội phục kích tấn công một tiểu đội cảnh sát và 2 dân vệ tại chợ Phú Hội, diệt 5 tên cảnh sát và 2 ác ôn. Ngày 3 tháng 3 năm 1966, đội bám trụ chống càn trong suốt  một tuần, diệt 51 tên Mỹ - ngụy và bắn rơi 2 máy bay, bẻ gãy cuộc càn của địch.

          Tháng 7 năm 1967, đội tấn công đòan bình định của địch, diệt 2 tên trưởng, phó đoàn, bắt sống 8 tên, thu 15 súng các loại. Ngày 19 tháng 7 năm 1967, đội tấn công tiểu đội biệt kích Mỹ, diệt 4 tên; trong đó có tên tiểu đội trưởng ác ôn, thu 7 súng và máy móc các loại.

          Tháng 11 năm 1971, đội du kích phối hợp với quần chúng diệt sắc lính bảo an, diệt 15 tên địch.

Trong phong trào chống địch càn ủi địa bàn, lấn chiếm căn cứ, đội du kích Phú Hội lấy thuốc pháo địch, chế quả đạn, gài đánh và phá hủy 10 xe tăng địch. Những ngày cuối tháng 4 năm 1975, đội du kích kết hợp với các lực lượng vũ trang cách mạng tấn công hệ thống đồn bót địch, căn cứ Thành Tuy Hạ, hỗ trợ quần chúng giải phóng tòan xã.

Qua 15 năm chiến đấu, đội đã lập được thành tích cao: tham gia 1.250 trận (phối hợp với nhiều lực lượng), loại khỏi vòng chiến đấu 900 lính địch; trong đó có 200 lính Mỹ, Thái Lan, bắt sống 50 tên. Đội dân quân du kích Phú Hội  được tặng thưởng 2 Huân chương chiến công hạng I (1965, 1975), hai Huân chương Chiến công hạng II (1966,1969), 1 Huân chương chiến công hạng III (1975) và 03 bằng khen tập thể. Một số thành viên đội được tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý; tiêu biểu có: 3 đồng chí được tặng Huân chương chiến công hạng III, 6 đồng chí được tặng Danh hiệu Dũng sĩ diệt Mỹ, 1 đồng chí được tặng danh hiệu Anh hùng diệt Mỹ cơ giới, 8 đồng chí đạt danh hiệu Quyết Thắng. Năm 1978, đội được nhà nước phong tặng Danh hiệu Lực lượng vũ trang anh hùng.

Comments