33. Đội Dân quân du kích xã Phước An

Xã Phước An trong thời kỳ chống Mỹ nằm trên cung tỉnh lộ 19, bắc giáp xã Phước Thọ, tây giáp xã Vĩnh Thanh, chi khu Nhơn Trạch, Thành Tuy Hạ, phía nam và đông giáp rừng Sác và sông Thị Vải, Lòng Tàu. Phước An hiện nay thuộc huyện Nhơn Trạch.

          Đội dân quân du kích xã Phước An được thành lập năm 1960. Đến cuối năm 1964, đội dân quân du kích của Phước An có 12 đồng chí. Năm 1965, phát triển thành 1 trung đội du kích gồm 27 chiến sĩ và 1 đại đội dân quân.

          Từ khi thành lập đến năm 1975, đội dân quân du kích xã Phước An đã lập nhiều thành tích, có nhiều đóng góp trong phong trào đấu tranh chống địch trên địa bàn Nhơn Trạch. Một số thành tích, trận đánh tiêu biểu của đội:

          Trong 2 năm 1960 đến 1961, kết hợp với lực lượng tập trung của huyện, cơ sở nội tuyền, đội  đã tập kích diệt những tên dân vệ, cảnh sát thu được 19 súng các loại. Đặc biệt, đội vận động đồng bào các ấp Ba Trường, Bà Bông, Gò Cát bao vây đồn địch, giải 02 phóng ấp chiến lược.

          Năm 1962, đội phục kích tấn công  1 trung đội lính diệt 19 tên, thu 9 súng trong khi chúng hỗ trợ cho việc tát dân, lập khu trù mật. Năm 1964 – 1964, đội phục kích đánh địch tại miễu Bà Bông diệt một số tên địch, hỗ trợ quần chúng phá ấp chiến lược, phá đường giao thông địch, phá thế kềm kẹp để mở thế cho phong trào cách mạng. Tháng 9 năm 1964, 7 đồng chí của đội bám trụ ụ chiến đấu tại ấp Bà Trường, bẻ gãy nhiều đợt càn của địch, diệt va 2làm bị thương 32 lính địch.

          Tháng 7 năm 1965, 14 đồng chí và 2 nữ y tá của đội bám trụ chiến đấu tại Phước An, chống cuộc càn với quy mô lớn của địch gồm 1.600 tên. Đội tiêu diệt 72 lính địch, bắm rơi 01 máy bay trực thăng, thu nhiều chiến lợi phẩm. Tháng 6 năm 1966, đội du kích phục kích tấn công diệt 3 tên bảo an và phối hợp với các lực lượng địa phương đánh chặn cuộc càn của lữ đòan 9 quân Mỹ, diệt trên 70 lính địch, thu nhiều đạn dược.

          Trong 2 năm 1967 – 1968, đội tham gia tấn công địch tại miễu Ông Tùng, diệt và làm bị thưong 28 lính địch; hỗ trợ quần chúng phá tan 13 lần địch , tổ chức bình định, diệt 16 lính địch, thu 8 súng. Năm 1975, đội lãnh đạo quần chúng địa phương nổi dậy công kích địch, bao vây đồn Vũng Gấm liên tục trong 2 tháng, diệt 12, làm bị thương 21 lính địch. Đồng thời, phối hợp với các lực lượng địa phương huyện tấn công, giải phóng Phước An và các vùng lân cận.

Từ khi thành lập cho đến 1975, đội đã tổ chức, phợp, tham gia đánh địch, loại khỏi vòng chiến đấu 282 tên địch, thu hàng trăm vũ khí địch, phá hủy nhiều phương tiện chiến tranh của địch; trong đó bắn rơi 2 máy bay, phá 3 xe tăng. Đội được tặng thưởng 1 Huân chương chiến công hạng I, 01 Huân chương chiến công hạng II, 03 Huân chương chiến công hạng III và nhiều bằng khen, giấy khen các cấp. Năm 1978, đội dân quân du kích Phước An được nhà nước phong tặng Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Comments