32. Đội dân quân du kích xã Tam An huyện Long Thành

Xã Tam An là một trong địa bàn chiến lược của huyện Long Thành trong thời kỳ chống Mỹ. Từ năm 1964, tại địa bàn Tam An, huyện ủy Long Thành đã chọn làm căn cứ cách mạng.

          Trải qua 1 1 năm hoạt động từ năm 1964 đến năm 1975, đội dân quân du kích xã Tam An kiên cường bám trụ địa bàn, bền bỉ chiến đấu, chống kẻ thù trên nhiều mặt trận. Đội đã tham dự 64 trận đánh tác chiến độc lập, diệt 177 lính Mỹ - ngụy, bắt 72 tên, diệt gòn một trung đội lính Mỹ, làm tan rã 2 đội phòng vệ xung kích và dân sự, thu 60 súng các loại, bắm cháy  2trực thăng, 2 xuồng bo bo của địch. Về phối hợp với lực lượng vũ trang Long Thành, đội tham gia 49 trận đánh, góp phần diệt 218 lính địch, diệt 2 đồn, phá hủy 10 xe quân sự.

          Song song với phong trào đấu tranh vũ trang, đội  dân quân du kích Tam An hỗ trợ, phối hợp cùng nhân dân đấu tranh chính trị với kẻ thù, thu được hiều thắng lợi, phá thể kềm kẹp, tạo thế cho quần chúng đấu tranh, bung ra sản xuất, làm tốt công tác binh vận.

          Với những thành tích xuất sắc, đội được tặng thưởng 7  Huân chương chiến công (có 3 thành viên của đội đưởng thưởng cá nhân), 20 bằng khen, 40 giấy khen của các cấp; một thành viên của đội là chiến sĩ thi đua cấp Quân khu. Năm 1978, đội Dân quân du kích Tam An được nhà nước phong tặng Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

          Một số trận đánh địch tiêu biểu của đội:

          Xuân Mậu Thân (1968), 12 thành viên của đội đột nhập ấp chiến lược, đẩy lùi 7 đợt phản kích của 2 tiểu đoàn địch, diệt 21 tên; trong đó có 02 cố vấn Mỹ. Năm 1970, đội đột nhập ấp chiến lược, đánh ta rã 2 đội phòng vệ xung kích và dân sự do địch tổ chức. Các cuộc tấn công bất ngờ, táo báo của đội nhắm vào lực lượng ác ôn đã làm cho những sắc lính tại địa phương thối động. Trong cuộc tấn công, nổi dậy xuân 1975, đội tỗ chức chặn đánh địch, diệt 3 tên, bắt sống 72 lính địch; đồng thời hỗ trợ quần chúng nổi dậy giải phóng, làm chủ địa phương.

Comments