10. Thời Nguyễn, tỉnh Biên Hòa có bao nhiêu ngươi thi đậu cử nhân

Thời Nguyễn, có 47 khoa thi Hương. Khoa thi đầu tiên được tổ chức năm 1807, khoa thi cuối cùng tổ chức năm 1918. Trong các kỳ thi này có 5.000 người đậu cử nhân. Tỉnh Biên Hòa thời Nguyễn khá rộng, một số địa bàn trước đây thuộc tỉnh Biên Hòa hiện nay thuộc các tỉnh lân cận như Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương hay Bà Rịa – Vũng Tàu. Do nhiều nguyên nhân, những biến động của lịch sử xã hội nước nhà, ở Biên Hoà số nho sĩ tham gia thi và đỗ đạt chưa nhiều.

Tính từ khoa thi Gia Long năm thứ 12 (1813 – Quý Dậu) đến khoa thi năm Tự Đức năm thứ 17 (1864 – Giáp Tý), đã có 19 khoa thi cho vùng đất Nam Kỳ. Biên Hoà có 23 người thi đậu.

Các nho sĩ Biên Hoà  thi đỗ theo thứ tự các khoa thi là:

- Khoa thi năm 1819 có: Huỳnh Văn Tú, thôn Tân Hội, huyện Phước Chánh.

- Khoa thi năm 1821 có: Tổng Đức Hưng, thôn Long Đức, huyện Bình An và Phạm Tuấn, thôn Bình Trúc, huyện Phước Chánh.

- Khoa thi năm 1825 có: Đào Trí Kính (sau đổi là Đào Trí Phú), huyện Long Thành, trấn Biên Hoà.

- Khoa thi năm 1837 có: Nguyễn Văn Trị, thôn Linh Chiểu, huyện Bửu An.

- Khoa thi năm 1841 có: Nguyễn Văn Toại, thôn Linh Chiểu Đông, huyện Nghĩa An.

- Khoa thi năm 1842 có: Nguyễn Duy Doãn, thôn Tân An, huyện Bình An; Nguyễn Quang Khê, thôn Bình Phú, huyện Nghĩa An; Nguyễn Văn Nghi, thôn Tân Lập, huyện Phước Bình.

- Khoa thi năm 1843 có: Phạm Văn TrungTrần Văn Học, cùng thôn Linh Chiểu, huyện Nghĩa An; Nguyễn Văn Hưng (đổi là Nguyễn Túc Trưng), ấp Hắc Lăng, huyện Nghĩa An.

- Khoa thi năm 1846 có: Nguyễn Lương Ngạn (đổi là Nguyễn Lương Năng), thôn Bình Chánh, huyện Phước Chánh.

- Khoa thi nắm 1847 có: Hồ Văn Phong, thôn Linh Chiểu, huyện Nghĩa An.

- Khoa thi năm 1848 có: Nguyễn Khiêm Trinh, thôn Tân Uyên, huyện Phước Chánh.

- Khoa thi năm 1849 có: Nguyễn Khiêm Hanh, thôn Tân Uyên, huyện Phước Chánh (là anh ruột Nguyễn Khiêm Trinh).

- Khoa thi năm 1852 có: Nguyễn Nùng Hương, thôn Long Thành, huyện Phước An và Bùi Đức Lý, thôn An Hoà,huyện Long Thành. Người con của Bùi Đức Lý là Bùi Đức Độ cũng thi đậu song không rõ khoa thi.

- Khoa thi năm 1855 có: Nguyễn Quang Hoảng, thôn Tân Phong, huyện Phước Chánh.

- Khoa thi năm 1858 có: Nguyễn Lương Tri thôn Bình Thành, huyện Phước Chánh (em của Nguyễn Lương Ngạn thi đỗ năm 1846).

- Khoa thi năm 1864 có: Võ Xuân, thôn Tân Thuận, huyện Phước Chánh và Nguyễn Văn Học, thôn Bình Thảo, huyện Phước Chánh.

Comments