42. Chùa Phụng Sơn của người Hoa tại Biên Hòa thờ nhân vật nào?

Đây là cơ sở tín ngưỡng của người Hoa tọa lạc tại số 167, đường Cách mạng Tháng Tám, phường Quyết Thắng. Cộng đồng người Hoa bang Phúc Kiến sinh sống ở Biên Hòa lập một am nhỏ thờ ông Quảng Trạch vào khoảng thời gian 1934 – 1936. Năm 1960, cơ sở được xây dựng với quy mô lớn bằng vật liệu kiên cố. Lối kiến trúc của Phụng Sơn tự xây theo hình chữ tam, gồm ba phần: tiền điện, chánh điện và nhà hậu. Sau năm 1975, cơ sở tín ngưỡng nầy được chính quyền địa phương trưng dụng và giao lại cho cộng đồng người Hoa bang Phúc Kiến ngày 24 tháng 8 năm 1993. Bắt đầu từ thời gian nầy, người Hoa chỉnh trang, sửa chữa lại cơ sở cho việc thờ cúng của cộng đồng. Năm 1997 là thời gian chùa được trùng tu lớn nhưng vẫn giữ bộ khung kiến thúc được xây dựng năm 1960.

Đối tượng thờ cúng chính tại Phụng Sơn tự là: Đức Quảng Trạch. Một nhân vật được cho là xuất thân từ tầng lớp nghèo khổ nhưng có chí hướng ở vùng Phụng Sơn, huyện Nam An, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Thời bình sinh, ông giúp dân dẹp loạn, sau khi chết ông hiển linh bảo vệ dân làng nên người Hoa ở Phúc Kiến suy tôn ông làm bực thánh minh, gọi họ làm danh xưng là Quách Thánh vương (còn cách gọi khác là Quảng Trạch vương), thành tâm thờ cúng.

Trong  gian chánh điện, các đối tượng thờ được bài trí như sau: Ở giữa là bàn thờ chính có tượng của Đức Quảng Trạch. Trong chính điện còn bài trí một số tượng thờ khác như: bên trái là bàn thờ Quan Thánh cùng hai vị Châu Xương, Quan Bình; bên phải là bàn thờ Phúc Đức chính thần. Hai bên tường chánh điện có tranh phù điêu thể hiện: tả Thiên Long, hữu Bạch Hổ. Phần nhà hậu có tranh thờ Khổng Tử.

Trong khuôn viên của chùa Phụng Sơn có miếu Bà Thiên Hậu được bài trí: ở giữa là bà Thiên Hậu, hai bên là Mẹ sanh, mẹ độ và Kim Hoa nương nương. Phía trước cửa ra vào có tượng thờ Phật bà Quan Âm. Trong phạm vi chùa còn có miếu thờ Long Đình vương và Thụ thần bang (Thần cây Da) - hai miếu nầy được xây dựng trong đợt trùng tu năm 1997.

Hằng năm, tại cơ sở tín ngưỡng có các ngày cúng (tính theo âm lịch) theo thứ tự: ngày 22 tháng 2 (vía Đức Quảng Trạch); ngày 20 tháng 3 (vía Mẹ sanh, mẹ độ); ngày 22 tháng 3 (vía bà Thiên Hậu); ngày 17 tháng 4 (vía Kim Hoa nương nương), ngày 24 tháng 6 (vía Quan công); ngày 23 tháng 8 (Quảng Trạch hiển thánh). Tại Phụng Sơn tự, năm 1993, người Hoa tổ chức lễ cúng lớn thỉnh rước tượng Đức Quảng Trạch từ chùa Hoàng Ân ở Cù lao Phố về (đây là tượng người Hoa gửi khi chùa bị trưng dụng). Hiện nay, Phụng Sơn tự là Hội quán của người Hoa bang Phúc Kiến tại Biên Hòa.

Comments