50. Cụm di tích đình Xuân Lộc – Chùa Xuân Hòa trên địa bàn Long Khánh

Đình Xuân Lộc và Chùa Xuân Hoà thuộc phường Xuân An là cụm di tích trên địa bàn thị xã Long Khánh được Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai xếp hạng di tích theo quyết định số 982/QĐ-UBND ngày 28/3/2008. Hai cơ sở tín ngưỡng này gắn liền với đời sống tinh thần và những sự kiện của người dân Long Khánh trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc.

          Đình Xuân Lộc xây dựng từ năm 1912, được đặt theo tên của làng từ xưa. Lúc ban đầu, đình có quy mô nhỏ. Sau nhiều lần trúng tu, sữa chữa, kiến trúc hiện tồn của đình hình chữ Nhị. Chánh điện là nơi thờ Thần Thành hoàng. Hằng năm, đình Xuân Lộc tổ chức lễ Kỳ yên vào ngày 14, 15 tháng 2 âm lịch.

          Chùa Xuân Hoà được xây dựng năm 1925. Kiến trúc chùa hiện nay theo lối chữ Tam. Chánh điện thờ Tam thế Phật. Chùa theo hệ phái Cổ Sơn môn – một hệ phái cổ truyền của Phật giáo Việt Nam. Hằng năm, chùa Xuân Hòa tổ chức các ngày lễ lớn như Vu Lan, Phật đản, Nguyên tiêu.

          Hai cơ sở tín ngưỡng này gắn liên với các sự kiện: nơi diễn ra các cuộc hội họp của quân dân Xuân Lộc trong Tổng khởi nghĩa, nổi dậy cướp chính quyền tại quận lỵ Xuân Lộc vào tháng Tám năm 1945. Chùa Xuân Hòa là cơ sở của cách mạng. Một số nhà sư với tấm lòng yêu nước, đã hoạt động, đấu tranh cách mạng và hy sinh anh dũng.

Comments