63. Di tích Căn cứ Tỉnh uỷ Biên Hoà trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ

Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, chiến trường trên địa bàn Biên Hoà có nhiều biến chuyển gắn với các giai đoạn lịch sử đặc biệt. Từ năm 1961, phong trào Đồng Khởi của quân dân cách mạng miền Nam phát triển, đặt ra yêu cầu mỗi tỉnh, thành cần phải thành lập và chọn địa điểm để các cơ quan lãnh đạo đứng chân hoạt động và lãnh đạo kháng chiến ở từng địa phương trong tình hình mới. Tháng 7/1961, Trung ương Cục tách tỉnh Thủ Biên, tái lập lại tỉnh Biên Hoà. Tỉnh uỷ Biên Hoà xây dựng căn cứ đứng chân tại khu vực Bàu 17, rừng Cây Gáo tại xã Bàu Hàm.

          Khu căn cứ Tỉnh uỷ Biên Hoà được chọn nằm bên bờ sông Đồng Nai, địa thế được bao bọc bởi rừng rậm, nối liền Chiến khu Đ và nương rẫy của người dân. Phiên hiệu của căn cứ được đặt tên là U 1. Đây là nơi đứng chân của Tỉnh uỷ, Thị uỷ Biên Hoà, các đơn vị vũ trang của tỉnh, thị xã, Đoàn đặc công 113 và các ban ngành, đoàn thể đầu não của Biên Hoà. Căn cứ được thiết kế với các khu nhà làm việc, hệ thống giao thông hào, hầm trú ẩn…

          Từ năm 1965, do phân chia chiến trường, tỉnh Biên Hoà chia tách thành hai tỉnh: Biên Hoà đô thị và Biên Hoà nông thôn. Căn cứ Bàu 17 được chọn tiếp tục cho Biên Hoà đô thị. Trong khi đó, Tỉnh uỷ Biên Hoà nông thôn chọn địa bàn Suối Cả, xã Bình Sơn làm căn cứ với phiên hiệu U 3.

          Từ hai căn cứ này, Tỉnh uỷ Biên Hoà đã đứng chân hoạt động, lãnh đạo phong trào kháng chiến của Biên hoà đi đến thắng lợi cuối cùng vào mùa xuân 1975. Trong quá trình này, quân dân tỉnh Biên Hoà phối hợp với quân chủ lực Miền, Khu uỷ miền Đông tấn công vào quân thù, làm nên những chiến thắng vang dội: Sân bay Biên Hoà, Tổng kho Long Bình, Toà Hành chánh Biên Hoà…làm phá sản các quốc sách, kế hoạch chiến tranh của địch, góp phần trong thắng lợi chung của cách mạng nước nhà.

          Cả hai địa điểm căn cứ Tỉnh uỷ (tại xã Thanh Bình huyện Trảng Bom và xã Bình Sơn huyện Long Thành) được Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai xếp hạng di tích theo quyết định số 1566/QĐ.CTUBND ngày 21/4/2005.

          Tại các địa điểm này, hệ thống di tích được trùng tu, tôn tạo và xây dựng các nhà truyền thống, tượng đài ghi dấu một thời kỳ lịch sử đấu tranh hào hùng của quân dân Biên Hoà  - Đồng Nai trong sự nghiệp kháng chiến, đấu tranh giải phóng dân tộc.

Comments