64. Di tích đình Hưng Lộc ở huyện Thống Nhất

Đình Hưng Lộc thuộc địa bàn xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất. Ngôi đình được xây dựng vào năm 1912 trên vùng đồi gò đất đỏ Gia Nhang thuộc tổng Bình Lâm Thượng, tỉnh Biên Hoà trước đây. Đây là cơ sở tín ngưỡng của người dân địa phương kể từ khi được thành lập cho đến nay. Ban đầu, đình được xây dựng với quy mô nhỏ với cột gỗ, tre, lộp tranh, lá…vốn là những vật liệu có sẵn tại địa phương.

Năm 1945, đình Hưng Lộc là địa điểm hoạt động của đội Thanh niên Tiền phong trong những ngày sôi sục cướp chính quyền vào tháng Tám. Khi đánh chiếm Biên Hoà, quân Pháp nghi ngờ đình là cơ sở của Việt Minh nên mở cuộc tấn công vào Gia Nhang và đốt phá ngôi đình. Năm 1947, người dân địa phương xây dựng lại đình nhưng cách đại điểm đình cũ khoảng 10 cây số - khu vực Suối Bí. Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, lo sợ trước việc người dân dùng đình làm cơ sở hoạt động cách mạng, năm 1957, địch cho đốt phá ngôi đình này. Người dân Hưng Lộc quyết tâm xây dựng lại đình vào năm 1958 và chọn địa điểm là ấp Hưng Thạnh. Sau này, do điều kiện ẩm thấp, người dân địa phương đã dời chuyển đình đến địa điểm mới cách đó khoảng 5 mét về hướng Nam.

Kiến trúc hiện tồn của đình Hưng Lộc được xây theo lối chữ Tam; gồm tiền đình, chánh điện và hậu đình nối tiếp nhau. Chánh điện và hậu đình theo thức kiến trúc tứ trụ, mái dạng bánh ít. Đây là lối kiến trúc đặc trừng của đình làng vùng Biên Hoà – Đồng Nai. Hiện nay, đối tượgn thờ trong đình khá phong phú. Thần Thành hoàng bổn cảnh được thờ chính và phối thờ các vị Tà ban, Hữu ban, Tiền hiền, Hậu hiền, Vua Hùng và các liệt sĩ. Hằng năm, tại đình có tổ chức lễ Kỳ yên vào ngày 20,21 tháng 11; lễ giỗ Tổ Hùng Vương ngày 10/3 âm lịch.

Từ khi xây dựng, đình Hưng Lộc trải qua nhiều lần thay đổi vị trí nhưng di tích gắn liền với các hoạt động của người dân Hưng Lộc đối với cách mạng: đội Thanh niên Tiền Phong, Uỷ ban Tự quản địa phương trong những ngày cướp chính quyền, đội du kích Hưng Lộc, đại đội vũ trang La Nha trong thời kỳ chống Mỹ. Đình Hưng Lộc được Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai xếp hạng di tích theo quyết định số 4070/QĐCT.UBND ngày 02/12/2008.

Comments