03. Một số di tích về cư dân cổ phát hiện ở Biên Hoà

Các nhà khoa học trong và ngoài nước đã phát hiện nhiều địa điểm ở Biên Hoà có dấu tích sinh sống của người cổ. Nhiều công cụ bằng đá như rìu đá, đồ gốm, đồ đồng…có niên đại cách đây hàng nghìn năm. Một số địa điểm được các nhà nghiên cứu qua công tác thám sát, khai quật khảo cổ học đã thu thập được nhiều hiện vật, cung cấp nhiều thông tin về những lớp cư dân từng sinh sống trên đất Biên Hoà xưa. Một số di chỉ khảo cổ tiêu biểu sau:

          - Di chỉ Bình Đa (nay thuộc phường An Bình): được nhà nghiên cứu người Pháp phát hiện cuối thế kỷ XIX. Sau năm 1975, di chỉ này được khai quật hai lần (năm 1979 và năm 1992). Tai di chỉ, số hiện vật bằng đá, gốm và cả di cốt động vật thu được khá phong phú. Đặc biệt,  trong đợt khai quật năm 1979, trong địa tầng văn hoá đã phát hiện 42 thanh đoạn đàn đá – là loại nhạc cụ của cử dân cổ xưa. Phát hiện này đã thu hút được sự quan tâm của giới nghiên cứu khoa học. Lần đầu tiên, những thanh đoạn đàn đá được tìm thấy trong di chỉ khảo cổ, cung cấp nguồn thông tin quý cho việc nghiên cứu loại nhạc cụ này. Di chỉ là một địa điểm cư trú ven đồi, ven sông của người cổ. Niên đại được xác định cách ngày nay trên 3.000 năm.

          Di chỉ Gò Me (thuộc địa phận phường Thống Nhất). Di chỉ được đào thám sát năm 1982. Tại đây thu thập được nhiều hiện vật đá, gốm trong đó có dọi xe chỉ, bi gốm, chén rót đồng…. Năm 2007, trên địa bàn Gò Me, một địa điểm gần di chỉ khai quật trước đây, các nhà nghiên cứu đã phát hiện thêm nhiều hiện vật như bi gốm, dọi xe chỉ, rìu đá, bàn mài, chì lưới, hòn ghè, hạt chuỗi…Đây là những công cụ của người tiền sử. Vùng Gò Me nói chung là một địa bàn sinh sống của người cổ cách ngày nay khoảng từ 2.500 – 3.000 năm.

          Di chỉ Tân Lại trong phạm vi đình Tân Lại (thuộc địa phận khu phố 1 phường Bửu Long). Di chỉ được khai quật năm 2007 và thu được một số hiện vật bằng chất liệu đá như: rìu vai,  rìu tứ giác, đục, bàn mài, nhiều mảnh đá và một số mảnh gốm. Đặc biệt, trong hố khai quật phát hiện 03 hiện vật bằng đồng. Các nhà nghiên cứu cho rằng, di chỉ phản ánh hai tầng văn hóa khảo cổ: một thuộc thuộc thời kỳ tiền sử (có niên đại cách nay trên 2.500 năm – 3.000 năm và thời kỳ hậu văn hóa Óc Eo (có niên đại khoảng thế kỷ X – XII sau Công nguyên).

          Một số địa điểm khác như ở vùng Cù lao Phố, Núi Đất (khu vực bắc sân bay Biên Hòa)… cũng đã phát hiện nhiều hiện vật của cư dân cổ. Hiện vật của người cổ bằng chất liệu đá, đồng - đặc biệt là rìu đá và đồ gốm chiếm số lượng lớn; trong đó, có những đồ gia dụng, công cụ sản xuất, vũ khí, nhạc cụ.

Comments