18. Loại hình múa dân gian của người Chơro ở Đồng Nai

Người Chơro là một trong những cư dân bản địa ở Đồng Nai. Trong vốn di sản văn hóa của mình, người Chơro có nghệ thuật múa dân gian khá đặc sắc. Nghệ thuật múa Chơro bao gồm ba loại hình: múa sinh hoạt, múa lao động, múa tín ngưỡng.

Múa sinh hoạt của người Chơro gắn bó với văn hóa cồng chiêng trong khu vực và bắt nguồn từ sinh hoạt diễn tấu cồng chiêng, nên nó chịu ảnh hưởng, tác động và đồng loại với sinh hoạt văn hóa cồng chiêng, mà tính phổ biến ở người Chơro và trong vùng là vừa múa, vừa đánh cồng chiêng. Ngoài ra còn có những điệu múa với quả lục lạc (quả nhạc). Loại múa này rất độc đáo, đặc trưng múa của người Chơro. Âm thanh, âm nhạc của múa chính là âm thanh tiết tấu lục lạc nên động tác mô típ chủ đạo là bật rung cánh tay, cổ tay. Nó quán xuyến toàn bộ múa sinh hoạt và múa tín ngưỡng của tộc người Chơro.

Múa lao động của người Chơro khởi đầu là những động tác nguyên sơ kết hợp với công cụ lao động, dần dần chúng được cách điệu lên trong cách thể hiện, phản ánh. Người Chơro hiện có những điệu múa phản ánh về lao động: múa dao, múa chọc lỗ tra hạt, múa bắt cá, múa xúc tép, múa nỏ, múa đeo gùi, múa sàng gạo, giã gạo.

Múa tín ngưỡng được người Chơro thể hiện trong các sinh hoạt tín ngưỡng như lễ hội chung của cộng đồng, lễ cúng các thần linh. Hiện người Chơro có các điệu múa tín ngưỡng: múa bà bóng, múa lễ hội, múa cúng tổ tiên, múa tạ ơn thần Yangva (thần Lúa), múa cầu mưa, múa tạ ơn thần Núi.

Comments